SK Polaban
Nymburk
previous arrow
next arrow
Slider

Cíle a hodnoty klubu

VIZE

Vybudovat atraktivní, stabilní regionální klub, který se bude opírat o širokou členskou základnu a pevné hodnoty založené na fair play.

POSLÁNÍ

 • Hrajeme fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy, kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře. Bojujeme vždy čestně a podle pravidel za rovných podmínek pro všechny. Férové chování není jen sportovní záležitostí, ale musí být bráno za vlastní ve všech životních situacích.
 • Jsme jeden tým – podporujeme se a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy. Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli být na svůj klub hrdí.

HODNOTY SK Polaban

 •   Budovat širokou členskou základnu opírající se především o mládež.
 •   Umožnit všem hráčům a členům rozvoj po stránce sportovní, ale i lidské.
 •   Poskytovat všem věkovým kategoriím nejlepší tréninkové zázemí.
 •   Brát fotbal jako zábavu, koníčka, volnočasovou aktivitu, ale s profesionálním přístupem.
 •   Klást důraz na předvedenou hru místo prosazování výsledků.
 •   Pracovat s maximem místních odchovanců a hrát soutěže odpovídající tomuto stavu.
 •   Sportovní aktivity zaštiťovat kvalitním kvalifikovaným týmem odborníků.
 •   Vždy dodržovat zásady fair play.
 •   Během tréninku pokaždé vynakládat maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.
 •   Být hrdí na svůj klub, pečovat o jeho dobré jméno, být k němu loajální.
 •   Pečovat o majetek a sportovní vybavení klubu.
 •   Být příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
 •   Dbát o své zdraví a životosprávu.
 •   Zdržet se činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.
 •   Uvědomovat si, že fanoušci jsou důležitou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.
 •   Zdravíme nejen na hřišti, ale i v soukromí.

Zásady trenéra SK Polaban Nymburk

Více zde
 • Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.
 • Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.
 • Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.
 • Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).
 • Vzájemně se respektuje se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.
 • Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.
 • Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.
 • Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.
 • Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.
 • Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.
 • Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.

Zásady rodiče SK Polaban Nymburk

Více zde
 • Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.
 • Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.
 • Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí.
 • Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.
 • Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely.
 • Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.
 • Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.
 • Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.
 • Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný.